Web
Analytics Made Easy - StatCounter
PROSJEKTER / GJENNOMFØRTE
Rylaseminar  2014


Raukvin Rotaryklubb har vært arrangør av RYLA i vårt distrikt i 2013 og 2014.


RYLA står for Rotary Youth Leadership Awards og er et Rotary International program for unge ledere.


Raukvin Rotaryklubb er stolt av å ha gjennomført to vellykkede RYLA for vårt distrikt, distrikt 2310, som består av rotaryklubbene fra Oslo, Bærum, Asker og hele Buskesud og vi overleverer med glede stafettpinnen til Oslo Rotaryklubb som arrangerer neste års seminar.


Les mer om årets RYLA.


Utvekslingsstudent 2011 - 2012


Raukvin Rotaryklubb er også i rotaryåret, og skoleåret, 2011 til 2012 engasjert i internasjonal studentutveksling i Rotaryregi.


Høsten 2011 reiste Marie Karlsen fra Åros på et års utveksling til Port Townsend i staten Washington, USA. Marie er elev ved Røyken Videregående skole.


I USA går hun på Port Townsend High School


Vertsklubb for henne er Port Townsend Noon Rotary Club


Her kan du finne informasjon om Port Townsend.


Raukvin RK er vertsklubb for Mackenzie Cowan fra Tacoma, også i staten Washington, hvor hun er elev ved Stadium High School. Hennes sponsorklubb i USA er Rotary Club of Tacoma.


Under oppholdet i Røyken er hun elev ved Røyken Videregående skole. Hun skal bo hos tre vertsfamilier i løpet av året. På Spikkestad, Gleinåsen og Sydskogen.


Utvekslingsstudent 2009 - 2010

Raukvin Rotaryklubb er i rotaryåret, og skoleåret, 2009 til 2010 engasjert i internasjonal studentutveksling i Rotaryregi.

Høsten 2009 kom Sara Martin fra Biggsville i Illinois hit. Hun skal være elev ved Røyken videregående skole og skal i løpet av skoleåret veksle om å bo hos tre forskjellige vertsfamilier i Slemmestad/Nærsnesområdet.

Fra oss reiste Mari Kjos Hansen fra Slemmestad til Waupaca i Wisconsin.

Skolebibliotek i Latvia

Røyken 12. mars 2009.

Raukvin Rotaryklubb har 2006 til 2008 gjennomført et samarbeidsprosjekt med andre skandinaviske klubber
med mål å bistå med å etablere et skolebibliotek i byen Talsi i Latvia.

Flere av klubbens medlemmer var på besøk i Latvia i Pinsen 2006 og ble meget godt mottatt av Talsi Rotaryklubb.

Vi så da med egne øyne at Latvia har store utfordringer med gjenoppbygging av landet etter sovjettiden.
Spesielt synlig var dette utenfor det nære byområdet rundt Riga.

Det var derfor en lett avgjørelse å ta da vi besluttet å gå videre med å etablere et prosjekt som skulle hjelpe
Talsi Rotaryklubb å realisere et lokalt tiltak til nytte for befolkningen i byen.

En beskrivelse av prosjektet følger.

MATCHING GRANT PROJECT:
”LET US BECOME FRIENDS WITH THE SCHOOL LIBRARY”.

Mottakerklubb:           Talsi RK, Latvia.
Deltakerklubber:         Söderköping RK, Sverige,
 
                                   Linköping Sct. Lars RK, Sverige,
 
                                  Raukvin RK, Norge

Prosjektleder: Inndra Klavina, Talsi RK.

Mål:

Prosjektet skal gi Talsi Barneskole (500 elever) et velfungerende skolebibliotek i egnete lokaler. I løpet av våren 2007 
vil det bli mulig å frigjøre 2 klasserom slik at de kan ominnredes.

De nye bibliotekslokalet utstyres deretter med bokhyller, arbeids- /lesebord og stoler, nødvendig IT-utstyr m. printer, 
kopimaskiner og ikke minst oppdaterte leksikon og andre oppslagsverk.

Skolen har andre bøker, men grunnet mangel på lokaliteter, har disse ligget lagret i kasser over lang tid.

Tidsperspektiv:

Prosjektet starter i mai 2007 og avsluttes i oktober samme år

Av forskjellige grunner ble prosjektet ikke sluttført før medio 2008..

Kostnadene ble beregnet til 7166 USD. Kostnadene er fordelt mellom de respektive deltakerklubbene, og i tillegg 
har et beløp blitt overført fra D2410.

Bakgrunn for deltakelse:

Klubben har siden en sped begynnelse i 1994 deltatt i og selv stått for flere prosjekter rettet mot Benes Vidusskola 
i Bene, Dobeles-regionen sør i Latvia. Mye gikk i retning av akutt hjelp. men hovedprosjektet ble dekning av kostnader
for reise, opphold og norskstudier 2 sommersemestre ved UiO for en lærer ved skolen.

Internasjonalkomitéen 2004/05 besluttet å rette blikket mot en annen del av Latvia hvor det var opprettet en Rotaryklubb, 
og valget falt på byen Talsi vest for Riga. Planlegging for en visitt i Talsi ble påbegynt.


Internasjonalkomitéen 2005/06 tok kontakt med Talsi RK, og med en tanke på et fremtidig samarbeid med denne klubben 
reiste vår daværende president med 7 klubbmedlemmer, 6 av dem med ektefeller, samt et interessert par utenom Rotary på 
pinsetur til Riga og Talsi. Bekjentskap ble gjort, og utover vår, sommer og høst 2006 ble deltakelse i Talsi RK’s matching 
grant-prosjekt besluttet. Vår klubb var klar til å delta med vår del sammen med de 2 svenske klubbene, men først i uke 11/07 
var alt klart fra svensk side.


Prosjektsøknaden ble sendt til godkjenning samme uke, og prosjektet ble godkjent som et Maching Grant Project.

I september 2008 ble det nye skolebiblioteket i Talsi åpnet. Tilstede var den kommunale skoleledelsen, borgermester i Talsi,
medlemmer av Talsi RK og DG Gunilla Thurfjell i D 2410. Raukvin RK var representert ved Knut Fossum og Ole Haugnes med fruer.


Samtidig med åpningen av skolebiblioteket, ble det også tatt i bruk nye formingslokaliteter og nytt verktøy ved Talsi Vidusskola
(videregående skole). Dette var et prosjekt Herzberg/Elster RK i Tyskland hadde deltatt i. Den tyske klubben var godt representert
ved anledningen, og de tyske rotarianerne og våre representanter diskuterte eventuelle samarbeidsprosjekter rett mot Latvia
i samarbeid med Talsi RK.


 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kornmagasinet
Adresse: Grettekroken 1
Postnummer: 3440
Sted: Røyken
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 16:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...