Web
Analytics Made Easy - StatCounter

"Stinn brakke" på Høyenhall: "Nye Asker"

«Stinn brakkLars Bjerke: «Nye Asker – fra visjon til virkelighet»

Røyken Rotaryklubb arrangerte Intercity møte i Høyenhall onsdag 14. mars sammen med Raukvin og Hurum Rotaryklubb. Det var ca 70 fremmøtte medlemmer og gjester.

President Per Olav Leren fra Røyken Rotaryklubb åpnet møtet med å ønske foredragsholder rådmann Lars Bjerke, medlemmer og gjester velkommen og innledet dagens tema med å referere til tidligere kommunesammenslåing fra sine hjemtrakter, Steinkjer. Det var den gangen også mye støy og motstand. Men etter få år var alle enige om at sammenslåingen hadde gagnet de aller fleste i lokalsamfunnet og at det daglige livet fortsatte som før. Til å med de argeste motstandere var blitt overbevist at sammenslåing var riktig. Med dette budskap overlot han ordet til rådmann og prosjektleder Lars Bjerke.

Rådmann Lars Bjerke innledet med oversikt over prosjektet og hvor langt man har kommet i prosessen. Han presiserte at man hadde valgt å la alle de tre berørte kommuner: Asker, Røyken og Hurum ha like antall representanter (stemmer) i fellesnevnda. Målet er at på sikt (tre års overgangsperiode etter sammenslåing) skal servicenivå og ytelser vare like for innbyggere uansett bosted i kommunen.

Staten bidrar med betydelig beløp (ca 90 mill) i prosessen, men sammenslåing medbringer store kostnader. F.eks. vil harmonisering av IKT systemer alene koste over 100 mill. kroner. Det er et stort antall ulike andre systemer som også må harmoniseres og midlene til dette arbeidet må tas fra vesentlige besparelser ved rasjonalisering av administrasjon. Et eksempel om dette er ny kommunestyre. Antall representanter blir omtrent halvert fra dagens nivå (summen av dagens nivå).

Kommunen skal ha fem servicesentre plassert i utvalgte tettsteder, som Asker sentrum, Holmen, Slemmestad, Spikkestad og ?? Der skal befolkningen få alle de nødvendige kommunale tjenester uten å måtte reise til et sentralt sted (Asker sentrum).

Det store fordelene av sammenslåing vil man få i infrastruktur. Det har vært vanskelig å koordinere bl.a. vei og kollektiv transport over dagens fylkesgrense (Buskerud grense). Her håper man nå å oppnå raske gevinster for alle.

Man kan lese mere om hele prosessen i kommunenes nettsider og trykksaker

Tekst: Lasse Norhamo, Røyken Rotaryklubb

Dette innlegget er henter fra Røyken Rotaryklubbs nettside.

Raukvin Rotaryklubb var medarrangør.

 


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kornmagasinet
Adresse: Grettekroken 1
Postnummer: 3440
Sted: Røyken
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 16:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...